Friday

Ekasloka Ramayanam

                         ஏகஸ்லோக ராமாயணம் 

 


அதௌ ராம தபோவனாதி கமனம் ஹத்வா ம்ருகம் காஞ்சனம் 
 
வைதேஹி ஹரணம் ஜடாயு மரணம் சுக்ரீவ சம்பாஷணம் !

 
வாலி நிக்ரஹனம் சமுத்திர தரணம் லங்காபுரி தகனம் 

 
பஸ்சாத் ராவண கும்பகர்ண ஹனனம் ஏதத்ஹி ராமாயணம்  !!

No comments:

Post a Comment